ELLE Interview
Lưu Thiên Hương: "Tôi có thể xoay lá số của mình"
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 3/2019] Là nhạc sĩ, đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc nổi...
Hương Tôn