ELLE Voice
ELLE Voice: Ly Hoàng Ly sống với hơi thở nghệ thuật
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 9/2018] Phụ nữ làm nghệ thuật sẽ như thế nào? Có phải chỉ là...
ELLE Team