#ELLEVietnam
instagram@lyvu.lyvu - Phỏng vấn Ly Vũ trên ELLE VN
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @lyvu.lyvu với #ELLEVietnam
ELLE Team