Tin làm đẹp
Phỏng vấn cô gái có "Khuôn mặt tỷ lệ vàng" ở Việt Nam
Cuộc tìm kiếm gương mặt tỷ lệ Vàng “MAAT Golden Ratio Search”, đã kết thúc tốt đẹp tại Bangkok,...
SP