Thế giới văn hóa
"Madame Nhu - Trần Lệ Xuân: Quyền lực Bà Rồng"
[Tạp chí ELLE - 4/2016] Cuốn sách về người phụ nữ "Madame Nhu - Trần Lệ Xuân: Quyền lực Bà Rồng"...
Doan Truc