Thế giới văn hóa
Maha Maamoun - nhiếp ảnh gia nghệ thuật đương đại châu Phi
Tác phẩm được nói trong bài có tên gọi là Cairoscapes với thông điệp mà cô muốn truyền tải đến...
ELLE Team