ELLE Voice
Maika Elan - chắc phải gọi tôi là tay chơi chuyên nghiệp!
Tôi rất thích một trong những nguyên tắc của các tín đồ Lomo: “ Đừng lo lomo ảnh hưởng cuộc sống...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE