ELLE Decoration
Maison & Objet - Thiết kế cho cuộc sống
Cứ vào tháng 1 và tháng 9 hàng năm, giới mộ điệu thiết kế nội thất lại đổ về bên bờ sông Seine...
ELLE Team