Tin thời trang
Rào cản ngăn bước bạn? Sẵn sàng cùng Diesel phá vỡ!
Diesel phá vỡ mọi rào cản với chiến dịch MAKE LOVE NOT WALLS, hợp tác với nhiếp ảnh gia nổi...
SP