Sao & ​Showbiz
Những ngôi sao cùng lúc nhận đề cử ở cả Oscar & Mâm Xôi Vàng
Những người rơi vào danh sách trùng hợp này bao gồm: Rooney Mara, Eddie Redmayne, Simon Kinberg...
ELLE Team