Thế giới văn hóa
Những điều thú vị về lễ hội Mardi Gras
Lễ hội Mardi Gras hay Fat Tuesday (Thứ Ba béo), là lễ hội truyền thống thường niên, có nguồn gốc...
ELLE Team