Thế giới thời trang
Từ chiến dịch quảng bá đến cuộc "cách mạng" logo, Gucci đã "thống trị" MXH như thế nào?
Không chỉ với Gucci mà mạng xã hội cũng là một kênh quảng bá hữu hiệu với tất cả mọi người, chỉ...
ELLE Team