Thế giới văn hóa
9 quốc gia có nguy cơ biến mất trong vòng một thế kỷ tới
Những khác biệt văn hóa, các yếu tố chính trị, sự biến đổi khí hậu toàn cầu cùng những tác động...
ELLE Team