Xu hướng & Cảm hứng
Đằng sau ám ảnh mắt hai mí
Ước muốn có được cặp mắt hai mí có chứa đựng những ngụ ý về chủng tộc và giai cấp cầm quyền?
ELLE Team