Xu hướng thời trang
Saint Laurent - BST Mắt kính Xuân - Hè 2016
Cảm hứng California tiếp tục hiện diện trong bộ sưu tập thời trang của Saint Laurent mùa Xuân -...
SP