Trải nghiệm
Chia sẻ cuộc sống với máy ảnh film - blog Khánh Linh
Có ngạc nhiên không nếu như tôi nói rằng mình vẫn còn thường xuyên chụp máy ảnh film trong thời...
linhhua