Bí quyết sống
Khi vợ đòi làm nghệ thuật
(Phái đẹp – ELLE) Em ơi, dù ngày nhỏ em vẽ con mèo ra con gà, nặn tượng con thỏ ra con cá thì...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE