ELLE Interview
Á hậu Hoàng Oanh: "Cái gì không phù hợp sẽ thành xấu!"
[Tạp chí ELLE - 8/2016] MC - Á hậu Hoàng Oanh, chủ nhân của giải thưởng ELLE Style Awảds...
Doan Truc