Xu hướng & Cảm hứng
Làm thế nào để cắt tóc tại nhà và khắc phục nếu lỡ cắt thất bại?
Tết đã đến rất gần nhưng bạn vẫn chưa có thời gian đến salon để làm một kiểu đầu mới? Chà, chúng...
Sophie Thanh Huyen