Tin làm đẹp
Michelle Phan: "Có khi họ nghĩ rằng, tôi đã chết!"
Không phải đột nhiên Michelle Phan biến mất, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Nhưng sau tất...
HLienB