Bí quyết sống
Chỉ có bê tông, cũng yêu nhau
Mới và Cũ lúc nào cũng xung đột, chủ yếu là ở trong đầu óc của người ta. Nhưng nhiều khi, chúng...
Thuy Nguyen