Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Mr & Mrs Smith
"Thang điểm tới 10, hạnh phúc lứa đôi của anh được bao nhiêu?"
SP