ELLE Interview
Linh Nga - Khôn ngoan và tinh tế trong múa là đủ rồi!
"Bạn chẳng có cơ hội để tự hỏi mình sẽ thuộc về đâu, bởi bạn thuộc về bạn mất rồi", Linh Nga trả...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
ELLE Interview
Hồng Ánh qua đôi mắt đạo diễn Việt Linh
(Phái đẹp - ELLE) Vẫn luôn theo dõi Ánh trên con đường điện ảnh, mỗi lúc tôi càng quý mến cái cô...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
ELLE Man
Đứng lại là đầu hàng
(Phái đẹp - ELLE) Bàn về thời gian với người có hơn 20 năm làm việc trong môn nghệ thuật đặt...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE