Thế giới thời trang
Fashion That Delivers - Thời trang, Xuất bản, Kinh doanh & Công nghệ
Cách chơi chữ "Fashion That Delivers", vừa mang nghĩa Thời trang đáp ứng các yêu cầu, sự kỳ vọng...
SP