Xu hướng & Cảm hứng
Những nốt hương đặc biệt: hương hoa hồng và hương muối
Điều gì khiến cho những nốt hương nước hoa nữ trở nên đặc biệt? Một hương hoa hồng chân chính...
Khánh Ngọc