ELLE Interview
Hành trình của hương
Niềm hứng khởi khi tạo ra một mùi hương mới cũng giống như ngày chị háo hức theo dõi quá trình...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE