Sao & ​Showbiz
Jun Phạm: "Kể Từ Ấy - Nobody Like You"
“Kể Từ Ấy” sẽ là mở đầu cho chuỗi câu chuyện tình yêu được kể lại thông qua âm nhạc của ca sĩ...
Dominic Nguyen