Bí quyết sống
Những tấm ảnh cũ
Một ngày rỗi rãi, lang thang trong chiếc máy tính cá nhân, bạn vô tình quyết định xem lại ảnh cũ...
Thuy Nguyen