Thế giới văn hóa
Dư âm khó quên từ bài phát biểu của Michelle Williams tại Emmy 2019
Một lời nói thể cho ai đó thêm sức mạnh, nhất là khi điều ấy được phát biểu tại một sự kiện quan...
ELLE Team