Khách Sạn & Resort
ELLE Private Sale 2012 - TV Commercial
ELLE Private Sale sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26.08.2012 tại thành Novotel Saigon Center.
minh nhị