Tin thời trang
Điểm tin thời trang: Zara bất ngờ đổi logo, Gucci phát động phong trào bình đẳng giới
Các thương hiệu nổi tiếng đã có những hoạt động mới đáng chú ý trong những ngày đầu năm 2019.
ELLE Team