ELLE Interview
Nhà thiết kế trẻ Kiều My: "Quản lý bắt đầu từ những việc nhỏ"
[Tạp chí ELLE - số tháng 9/2016] Những tác phẩm của nhà thiết kế thời trang 9X mang nhiều sắc...
Doan Truc