ELLE Interview
NTK Vũ Thảo: "Thổ Cẩm...làm mất đi tính đa dạng của văn hoá chất liệu Việt"
"Tôi rất hay gặp những cụm từ như thế này trên báo chí, truyền hình Việt Nam: như Thổ Cẩm để gọi...
Thùy Trang