ELLE Interview
NTK Giao Linh - Những cảm hứng nữ tính từ sắc xanh
Khẳng định phong cách thiết kế đậm tinh thần thời trang châu Âu nhưng Giao Linh muốn đưa bản sắc...
ELLE Team