Nhà Hàng & Ẩm Thực
Bán kết khu vực phía Bắc "Tài năng Nữ doanh nhân Việt 2015"
Cuộc thi "Tài năng Nữ doanh nhân Việt 2015" do Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức...
ELLE Team
Nhà Hàng & Ẩm Thực
Cuộc thi "Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015"
Cuộc thi "Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015" được VAWE tổ chức với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp...
SP