Xu hướng & Cảm hứng
Lữ hành mùi hương
Mỗi miền đất ta đã đặt chân qua, cùng với sự cô độc, cảm xúc và ký ức trên từng bước chân đều...
Thanh Vân