Thế giới văn hóa
Công bố giải chung cuộc cuộc thi "Nước Pháp Tôi Yêu''
Nước Pháp Tôi Yêu là cuộc thi ảnh và video về nước Pháp do Đại sứ quán Pháp tổ chức hướng đến...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
10 tác phẩm tham dự vòng 2 cuộc thi "Nước Pháp Tôi Yêu" 2016
Nước Pháp Tôi Yêu là cuộc thi ảnh và video về nước Pháp do Đại sứ quán Pháp tổ chức hướng đến...
ELLE Team