Điểm tin & Sự kiện
Hoạt động cộng đồng “Vì một môi trường biển không rác thải”
Sáng 19/5/2019, sự kiện ra mắt công trình nghệ thuật sắp đặt và bức tranh liên hoàn trên kè biển...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
Ra mắt công trình nghệ thuật sắp đặt và bức tranh liên hoàn trên kè biển với thông điệp: "Vì một môi trường biển không rác thải"
Dự án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng “Vì một môi trường biển không rác thải” khởi...
ELLE Team