Xu hướng & Cảm hứng
Những người phụ nữ nổi tiếng chứng minh "tóc bạc vẫn đẹp"
Khi những quan điểm về ngoại hình và tuổi tác dần trở nên cởi mở hơn, nhiều minh tinh đã tự tin...
Sophie Thanh Huyen