Tin thời trang
NTK thời trang Peter Copping chia tay Oscar de la Renta
Lại một thông tin về cuộc chia tay giữa Giám đốc Sáng tạo và thương hiệu thời trang hàng đầu....
Liên Chi