ELLE Voice
Lý Trần Quỳnh Giang & Trần Nhật Thăng - Nghệ thuật và cái đẹp
(Phái đẹp – ELLE) Câu chuyện giữa hai người bạn đều là họa sĩ về ảnh hưởng của nghệ thuật trong...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE