Thế giới văn hóa
Nếu xem phim Crazy Rich Asians vẫn chưa thỏa mãn, đây là 7 cuốn sách bạn không nên bỏ qua
The Windfall, The Wangs vs The World, Five Star Billionaire... là một số cuốn sách bạn không nên...
ELLE Team