ELLE Interview
Nhung Kate: "Những thứ tôi thích, tôi đều tìm tòi"
[Tạp chí ELLE - số tháng 9/2016] Nhung Kate phóng motor vù vù trên đường, Nhung Kate trên sàn võ...
Doan Truc