Thế giới văn hóa
Khởi chiếu phim Xạ Thủ
“Cậu là xạ thủ được chỉ định”. Không lâu sau đó xuất hiện âm thanh sắc nhọn của viên đạn được...
SP