Sao & Style
Thời trang của Lee Da Hae trong "Hotel King"
Mỗi tập 'Hotel King', người đẹp Hàn đều có dịp trưng quần áo, túi xách, trang sức của các nhà...
ELLE Team