Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Tiểu thư lọ lem - Monter Carlo
“You must be the change you want to see in the world.” – Mahatma Gandhi (tạm dịch: “Bạn phải...
SP