Sao & ​Showbiz
[Điểm tin sao quốc tế] Beyonce mang thai em bé thứ tư? Christina Anguilera trở lại với Liberation
Chưa kịp "hạ nhiệt" với album mới, Beyonce đã lộ tin mang thai. Thêm vào đó, sự trở lại của...
ELLE Team