Thế giới văn hóa
Những câu nói hay trong phim Pretty Woman
Người ta thường bảo tình yêu là hai người cùng bù trừ cho nhau, có lẽ Thượng Đế cũng nghĩ như...
SP
Thế giới thời trang
Thời trang trong phim Người Đàn Bà Đẹp (Pretty Woman)
“Tôi muốn câu chuyện cổ tích.” và bởi vì chúng ta đang giữ những điều mơ mộng…
SP