Thế giới thời trang
Style & Life Coach Bùi Việt Hà: "Ấn tượng trong 7 giây đầu tiên quyết định 60% độ tin cậy của bạn"
Phong cách cá nhân thể hiện thần thái tự tin và mức độ tin cậy của bạn. Vậy tại sao chúng ta...
Thùy Dung