Thế giới thời trang
Emily In Paris nhưng rất nhiều túi xách Ý
Không phải Pháp, "Made In Italy" mới là chiếc nhãn xuất hiện nhiều nhất trên những mẫu túi xách...
Dieu Thanh